เว็บสล็อตแตกง่ายคณะกรรมการสินเชื่อนักศึกษาเรียกร้องให้ชำระหนี้ตั้งแต่ปี 2528

เว็บสล็อตแตกง่ายคณะกรรมการสินเชื่อนักศึกษาเรียกร้องให้ชำระหนี้ตั้งแต่ปี 2528

มาลาวีกำลังบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเงินให้กู้ยืมเพื่อการเว็บสล็อตแตกง่ายศึกษาที่ผ่านปีที่แล้ว ซึ่งจะมีนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันทั้งของรัฐและเอกชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ในขณะที่ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจนถึงปี 1985 จะได้รับคำสั่งให้ชำระเงินคืน

รัฐบาลยังได้เตือนด้วยว่านายจ้างที่ไม่เปิดเผยคนงานที่ได้รับเงินกู้

จะถูกลงโทษตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเงินกู้และเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา นายจ้างอาจถูกปรับ MWK1 ล้าน (1,385 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับนักเรียนที่กระทำผิดแต่ละคน

คณะกรรมการเงินกู้และเงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนระดับอุดมศึกษาหรือ HESL&GB กล่าวว่าได้เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันสำหรับสินเชื่อนักศึกษาปี 2016-17 ที่จะปิดตัวลงในวันที่ 30 กันยายน อดีตผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมดจะต้องจ่ายเงินเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยและนักศึกษาปัจจุบันสามารถได้รับประโยชน์

คำแถลงของ HESL&GB เมื่อวันที่ 7 กันยายน ตามมาด้วยอีกหนึ่งฉบับที่ออกโดยสภาการอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ NCHE เมื่อเดือนที่แล้ว สภากล่าวว่าคณะกรรมการสินเชื่อนักศึกษาได้รับคำสั่งจากรัฐสภาปี 2015 ให้สนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านการให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนที่ขัดสนและสมควรได้รับ

คณะกรรมการยังระบุด้วยว่า คณะกรรมการยังมีอำนาจทางกฎหมายในการกู้เงินกู้ยืมที่ค้างชำระทั้งหมดจากอดีตนักศึกษาที่ได้รับผลประโยชน์ เพื่อทำให้โครงการดำเนินไปได้ หมุนเวียน และยั่งยืน

โครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือของมาลาวีเริ่มต้นขึ้นราวปี 2528 ด้วยเงินทุนจากธนาคารโลกจำนวน 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

NCHE กล่าวว่า HESL&GB ต้องการให้อดีตผู้รับผลประโยชน์เงินกู้รู้ว่าได้เริ่มดำเนินการกู้คืนสินเชื่อคงค้างที่ครบกำหนดทั้งหมดแล้ว อดีตผู้รับผลประโยชน์จำเป็นต้องตรวจสอบสถานะของเงินกู้กับคณะกรรมการ และตกลงเกี่ยวกับวิธีการชำระคืน

“เงินกู้ทั้งหมดที่เข้าถึงได้ระหว่างปีการศึกษา 2528 ถึง 2555 

หรือก่อนหน้านั้นถือเป็นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระและครบกำหนดชำระ” สภากล่าว พร้อมเสริมว่าเงินกู้ยืมควรชำระคืนเต็มจำนวนภายในหนึ่งปี

NCHE กล่าวว่าความล้มเหลวโดยนายจ้างในการเปิดเผยการมีอยู่ของอดีตผู้รับผลประโยชน์เงินกู้นักเรียนในหมู่พนักงานของพวกเขาจะต้องเสียค่าปรับ 1 MWK ต่อพนักงานหนึ่งคน ภายใต้มาตรา 30 ของพระราชบัญญัติเงินให้กู้ยืมสำหรับนักเรียนระดับอุดมศึกษาและเงินช่วยเหลือ

ได้เรียกร้องให้อดีตนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดยอมรับความรับผิดชอบทางศีลธรรมในการชำระหนี้เงินกู้ “ขอให้เราทุกคนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ขัดสนและสมควรได้รับผ่านการชำระคืนเงินกู้และเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุมและเพิ่มขึ้น” กล่าวสล็อตแตกง่าย